Yargıtay: Evlilikte ekonomik şiddet boşanma nedeni

Posted by

Bursa’da geçimsizlik yaşayan genç çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı.

Aile Mahkemesi, eşinin maaşına el koyarak ekonomik şiddet uyguladığını argüman eden erkeğin boşanma davasının kabülüne, bayan faydasına ise yoksulluk ve önlem nafakasına hükmetti.

Karar onandı

Kararı her iki taraf da istinafa götürdü. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, kararı onadı.

Davacı karşı davalı bayan, karşı davanın kabülü, kusur belirlemesi ve tazminatların ölçüsü istikametinden kararı temyiz ederken davalı karşı davacı erkek de kusur belirlemesi istikametinden kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

“Eşine ekonomik şiddet uygulamak suretiyle de kusurlu olduğu ortadadır”

Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, eşin maaşına el koymayı kusur saydı. Kararda şöyle denildi:

“Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla kanuna uygun sebeplere ve bilhassa mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarının yanında davalı-karşı davacı erkeğin eşinin maaşını alarak eşine ekonomik şiddet uygulamak suretiyle de kusurlu olduğu ortadadır. Lakin yeniden de evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan olaylarda davalı-karşı davacı erkeğin ağır kusurlu olduğunun anlaşılmasına nazaran, davalı-davacı erkeğin tüm temyiz itirazları yersizdir. Tarafların tespit edilen ekonomik ve toplumsal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan atak ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı-karşı davalı bayan faydasına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Açıklanan sebeple, davacı-karşı davalı bayan lehine uygun ölçüde maddi ve manevi tazminat takdiri gerekirken, yazılı biçimde karar kurulması yanlışsız olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.”


Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.