Türkler derin güven bunalımı yaşıyor

Türkler derin güven bunalımı yaşıyor

Posted by

Bir zamanlar küçük kentlerinde kapıların bile kilitlenmediği Türkiye, yapılan son araştırmaya göre dünyada insanların birbirine en az güvendiği 3 ülkeden biri haline geldi. Global araştırma şirketi Ipsos, 30 ülkede 22 bin 534 kişi üzerinde 18 Şubat-4 Mart arasında yaptığı araştırmada insanlara “Size göre çevrenizdeki çoğu insan güvenilir midir?” diye sordu. Global ortalamada insanların yüzde 30’u çevrelerindeki insanlara güvendiklerini belirtirken, Türkiye’de bu oran sadece yüzde 14 oldu. Türkiye bu oranla 30 ülke içinde Brezilya ve Malezya ile son 3’ü paylaştı.

İnsanların birbirine en çok güvendiği 3 ülke ise Çin, Hindistan ve Hollanda. Araştırma, tüketici güveni ve halkların mutluluğu ile güven arasında birebir korelasyon olduğunu da ortaya koydu. Ülke vatandaşlarında tüketici güveni ve mutluluk seviyesinin, diğer insanlara duyulan güven oranı ile kesişiminin ortaya koyulduğu her iki grafikte de en dipteki ülkenin Türkiye olması dikkat çekti.

KADINLAR DAHA GÜVENSİZ

Araştırma güvenin yaş, cinsiyet eğitim ile nasıl farklılaştığını da ortaya koyuyor. Türkiye için makasın en açık olduğu alan cinsiyet. Türkiye’de kadınlar çok daha derin bir güven bunalımı yaşıyor. İnsanların çoğunun güvenilir olduğunu düşünen kadın oranı sadece yüzde 10. Erkeklerde bu oran yüzde 18.

Globalden ayrıştık, bizde yönetici değil en çok orta direk güveniyor

Türkiye’nin araştırmada global ortalamadan ayrıldığı bir detay; gelir düzeyi ile güvenme arasındaki ilişkide. Global ortalamada gelir düzeyi arttıkça insanların güveni de artıyor. Düşük gelirlilerin güven oranı yüzde 26 iken, orta gelir seviyesinde bu oran yüzde 30, yüksek gelirde yüzde 32. Oysa Türkiye için durum farklı. Türkiye’de en yüksek güven “orta direkte”. Düşük gelir seviyesinde güven yüzde 13 iken, orta gelirde bu yüzde 15. Yüksek gelirlilerde ise yüzde 14’e geriliyor. Araştırmaya göre yöneticiler ülkelerin çoğunda belirgin bir biçimde diğer insanlara daha fazla güveniyor. Ortalamada çevresindekilere güven duyduğunu söyleyen ‘karar verici-yönetici’ kesimin oranı diğerlerinden yüzde 11 fazla. Yöneticilerin daha az güven duyduğu ise sadece iki ülke var: Türkiye ve İsveç.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.