MEB’den dört temel marifette Türkçe lisan imtihanı

Posted by

Şubat, mart ve nisan aylarında gerçekleştirilen imtihan için 26 vilayetten 4, 7 ve 11. sınıf seviyesinden yaklaşık 13 bin öğrenci araştırma kapsamına alındı. İmtihan, Dört Maharette Türkçe Lisan Yeterliklerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi Projesi kapsamında yapıldı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bahse ait yaptığı açıklamada “Belirlenen sınıf seviyelerinde tahsil gören öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel lisan hünerine ait yeterliklerini belirlemek gayesiyle bu çalışmayı hayata geçirdik. Uygulamanın gerçekleşmesinden evvel akademisyenler ve alan uzmanlarının iştirakiyle çeşitli çalıştaylar düzenlendi, altyapı eksiklikleri tamamlandı, öğrencilerin uygulamaya alındığı lisan laboratuvarları dış etkenlerden izole edildi ve üst seviyede yazılım ve donanım ile desteklendi. Türkçe öğretiminin temel emellerinden birisinin öğrencileri anadillerinin marifet alanlarında yetkinliğe ulaştırmak olması ve Türkçe öğretim programında, Türkçenin eğitim ve öğretiminin okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel lisan marifeti üzerine yapılandırılmış olması da bu çalışmanın ehemmiyetini daha çok ortaya koymaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkçe lisan marifetlerini ölçen birinci geniş ölçekli araştırma

Bakan Özer, kelam konusu araştırma ile ortak bir kıymetlendirme çerçevesi kapsamında öğrencilerin ana lisandaki yeterliklerinin dört maharette ve memleketler arası seviyede kabul edilen standartlara uygun bir halde ölçüldüğü bu kadar geniş ölçekli bir uygulamanın birinci defa yapıldığını kaydetti.  Bu çalışma ile dört lisan hünerini istikrarlı biçimde geliştirmeye yönelik kılavuzluk edecek datalara ulaşılacağını aktaran Özer, daha evvel 7. sınıf seviyesinde pilot çalışması gerçekleştirilen uygulamanın 4, 7 ve 11. sınıflarda tahsil gören 13 bin öğrenciyi ihtiva edecek biçimde kapsamının genişletildiğini söyledi.

Belirlenen yeterlikler temel alınarak çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları içeren okuma yazma, dinleme ve konuşma testlerinin bilgisayar tabanlı uygulaması yapıldıktan sonra kıymetlendirme sürecine Ölçme Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde sınıf öğretmenleri, Türkçe, Türk lisanı ve edebiyatı öğretmenleri ile gerçekleştirilen çalıştaylar vasıtasıyla başlandığı bilgisini paylaştı. Kıymetlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra da çalışmaya ait raporun hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacağı bildirdi.

Dört lisan maharet imtihanına milletlerarası Q Mark belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı olarak değerli bir atılımı daha başarmaya az kaldığını söz eden Bakan Özer şunları söyledi “Yapılan imtihan sonucunda Türkçe dört lisan marifetinde sahip olunan seviyeye yönelik dokümanın memleketler arası arenada geçerliğinin sağlanabilmesi için gerekli çalışmalar neredeyse tamamlandı. Milletlerarası akreditasyonunun gerçekleşmesi için Avrupa Lisan İmtihanları Derneği (ALTE) ile çalışmalar, aktif biçimde ilerliyor. Gayemiz, en kısa müddette gerekli kontrollerden geçerek Bakanlığımız tarafından geliştirilen bu imtihana hak ettiği kalite dokümanını almak ve dünyada tanınan milletlerarası standartlara uygunluğu belgelenen bu imtihanın Türkçenin geliştirilmesine yönelik sürekliliğini sağlamaktır.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.